жумыс смарт нейшн багдарлама

Мектепке мұғалім болып 18 сағатпен ақпан 12 бастап жумыс жасадым, Жумыс смарт нейшн багдарламасына енгізілген 18 сагатка конкурс бойынша барлық талаптардан оттим (тест, собесодование). уакытша жумыска декреттик демалыска кеткен адам орнына 23 сагатпен кеткен. 18 сагатпен мен кирдим,5 сагатка совместный жумыспен бир жигит 18не кирдиюмени жумыска кабылдаган ИО болатын, жана директор 20 нан бастап келди,25не Жанагы жигитти шгарып жиберди,1наурыздан бастап бир мугалим алды, 9сагатпен (совместный жумыс баска мектепте 25сагаты бар), менен 4сагат алып койды, мен даулай алам ба?

Актолкын, Нур-Султан
3 мартa в 23:25
Вопрос: №5859
Категория: Образование
Ответы юристов (0)

Похожие вопросы